Liefdesgedicht van P.C. Hooft – ‘Mijn lief, mijn lief, mijn lief’

Het klassieke thema voor een sonnet is de liefde. Ook de beroemde zeventiende eeuwse dichter P.C. Hooft heeft voor een aantal liefdesgedichten het sonnet als dichtvorm gekozen. Het volgende liefdesgedicht van P.C. Hooft is hiervan een mooi voorbeeld.

'Mijn lief, mijn lief, mijn lief.' Zo sprak mijn lief mij toe,
dewijl mijn lippen op haar lieve lipjes weidden.
De woordjes alle drie, wel klaar en wel bescheiden,
vloeiden mijn oren in, en roerden ('k weet niet hoe)

al mijn gedachten om, staag malend, nimmer moe;
die 't oor mistrouwden en de woordjes wederleiden.
Dies ik mijn vrouwe bad mij klaarder te verbreiden
haar onverwachte reên; en zij verhaald' het doe.

O rijkdom van mijn hart, dat overliep van vreugden!
Bedoven viel mijn ziel in haar vol hart van deugden.
Maar toen de morgenstar nam voor den dag haar wijk

is, met de klare zon, de waarheid droef verrezen.
Hemelse goôn, hoe komt de schijn zo na aan 't wezen,
het leven droom, en droom het leven zo gelijk?

P.C. Hooft (1581 – 1647)

TIP: In de bundel Ik heb de liefde lief staan heel veel mooie liefdesgedichten van beroemde dichters.
DELEN VIA SOCIAL MEDIA? GRAAG!
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail