Wat is een onomatopee

Definitie van onomatopee

Een onomatopee is een klanknabootsing door middel van geschreven taal.

Toelichting op definitie van onomatopee

Wat een onomatopee is, wordt wellicht het beste duidelijk aan de hand van een voorbeeld. Neem het volgende gedicht van de beroemde Vlaamse dichter Guido Gezelle. In dit gedicht hebben wij de plekken vet gemaakt waar de dichter gebruikmaakt van het stijlfiguur onomatopee.

DUIVEN

Klap-klap-klap,
m’n dertien duiven
slaan hun vlerken, de ene op de aâr;
klap-klap-klap,
en henenschuiven
doen ze, van mijn dak mij daar.

Klap-klap-klap,
ze spelevaren,
rinkelroeiende, altemaal;
klap-klap-klap,
van harentaren,
ommenton, in énen haal.

Klap-klap-klap,
zij zijn daar weder;
hoort ge vlug hun vlerken slaan?
klap-klap-klap,
ze vallen neder,
betende op mijn dak, voortaan.

Klap-klap-klap,
de veren stuiven,
want hun baaike, groef en fijn,
klap-klap-klap,
m’n dertien duiven
boetende, in de zonne, zijn.

De herhaalde ‘klap-klap-klap’ is een klanknabootsing van het klapwieken van de vleugels van een vlucht duiven. Omdat deze klanknabootsing hier als geschreven taal bestaat, is hier sprake van  onomatopee.

Wij zouden het geluid van klapwieken van vleugels ook kunnen nabootsen door met onze handen te klappen. Er is dan wel sprake van klanknabootsing, maar niet van onomatopee, omdat het geen klanknabootsing is door middel van taal.


TIP: Wil je een goede dichter worden? Dan is het boek Schriftelijke Cursus Dichten van Willem Wilmink een absolute must-have.


Gerelateerd:

Gedichten

Dichters


AANMELDEN NIEUWSBRIEF


Bronvermelding:

Bovenstaande gedicht hebben wij overgenomen uit de volgende bundel:

Katrien Bruyland, 1999, De 100 mooiste gedichten van Guido Gezelle, Oosterhout: Deltas