Wat is volrijm?

Definitie van volrijm

Van volrijm is sprake wanneer van twee woorden de laatste beklemtoonde klank én de eventueel daaropvolgende onbeklemtoonde klank(en) hetzelfde klinken.

Toelichting op definitie van volrijm

Volrijm hoort bij de indeling van rijmvormen op basis van de mate waarin woorden op elkaar rijmen. Deze indeling bestaat uit:

  • halfrijm
  • volrijm
  • rijkrijm

Hierbij is de klankovereenkomst tussen twee woorden bij halfrijm het geringst en kent rijkrijm de meest uitgebreide klankovereenkomst tussen twee woorden. Volrijm ligt daar tussenin, maar het is wel de meestvoorkomende vorm.

Voorbeeld van volrijm

Bovenstaande definitie van volrijm is een enigszins cryptische omschrijving, dus wellicht kan een voorbeeld iets verduidelijken. Neem de volgende kwatrijn van literator Robin Kerkhof waarin de rijmklanken zijn vet gemaakt:

Twittermania

Als vogels in een volière
twitteren wij erop los
voorbij de ruimtelijke barrière
in een vrolijke chaos.

De woorden los en chaos eindigen allebei op de beklemtoonde klank -os en daarom is hier sprake van volrijm.

De woorden volière en barrière eindigen allebei op -ière. Bij deze beide woorden ligt de klemtoon op de klank -iè-. De onbeklemtoonde klank die daarop volgt (-re) is bij beide woorden ook hetzelfde. M.a.w. bij deze twee woorden zijn de laatste beklemtoonde klank én de daaropvolgende onbeklemtoonde klank hetzelfde en daarom is ook hier sprake van volrijm.


TIP: Wil je een goede dichter worden? Dan is het boek Schriftelijke Cursus Dichten van Willem Wilmink een absolute must-have.


AANMELDEN NIEUWSBRIEF


Gerelateerd:
Gedichten
Wat is rijm?
Wat is een rijmschema?