Missiestatement

Wat u hier leest, is de eerste Blog van Poëzie verrijkt het leven. Dit online totaalconcept wil meer zijn dan alleen een website met bijbehorende Social Media en digitale nieuwsbrief. Bij Poëzie verrijkt het leven hebben wij een ambitieuze missie gebaseerd op een heldere visie.

Missie

Onze missie is:

Het leven van zoveel mogelijk Nederlandstaligen verrijken met positieve poëziebeleving.

Deze missie komt niet uit de lucht vallen en vindt haar oorsprong in een duidelijke visie op de waarde van poëzie en de positie van poëzie in de huidige maatschappelijke omgeving.

Visie

Net als alle andere kunstvormen kent poëzie de potentie om het leven van mensen te verrijken door middel van een esthetische ervaring. Bij elke kunstvorm krijgt deze esthetische ervaring een eigen vorm. De esthetische ervaring van poëzie beleven is anders dan bijvoorbeeld een roman lezen, een muziekstuk beluisteren of naar een kunstwerk kijken.

Nu erkennen wij dat er in het huidige maatschappelijk speelveld een aantal drempels bestaan die een meerderheid van Nederlandstaligen ervan weerhoudt om met enige frequentie te genieten van poëzie.

In de eerste plaats kampt de poëzie met het imago van moeilijk, ontoegankelijk en saai. Dit vooroordeel wordt in stand gehouden door de wijze waarop het middelbaar onderwijs en de klassieke massamedia (kranten, televisie en radio) aandacht besteden aan poëzie. Zo schrijven de meeste recensenten van grote kranten het liefst over de avant garde binnen de poëzie en krijgen meer toegankelijke en traditionelere dichters veel minder aandacht. Sowieso besteden massamedia weinig aandacht aan poëzie.

Ook in het literatuuronderwijs op de middelbare school is poëzie het ondergeschoven kindje. De meeste aandacht gaat uit naar de romankunst. Daarnaast is liefde bijbrengen voor poëzie een precair proces dat gemakkelijk verkeerd kan uitpakken. Poëzieanalyse op jonge leeftijd kan bijvoorbeeld juist de prille liefde voor poëzie doodslaan in plaats van deze te stimuleren. Opdrachten waarbij leerlingen zelf gedichten schrijven is wat dat betreft beter, maar die methode stimuleert vooral poëzie schrijven en minder poëzie lezen.

Aan de andere kant is er niet direct reden voor pessimisme, want volgens een marktonderzoek uit juli 2015 van GfK in opdracht van de KVB-SMB komt 29% van de Nederlanders weleens in aanraking met poëzie. Daarbij speelt internet een steeds belangrijker rol, want 15% van de mensen leest weleens een gedicht van internet. Daarnaast leest 12% van de mensen weleens een dichtbundel van een specifieke dichter en 5% leest gedichten uit bloemlezingen.

Echter als wij kijken naar hoeveel mensen vaker dan één keer per maand een dichtbundel lezen, dan duikelt het percentage naar beneden naar een schamele 2%. Ter vergelijking: in Nederland leest 26% van de mensen minimaal één keer per maand een literaire roman.

Bij Poëzie verrijkt het leven willen wij vooral dat mensen vaker hun leven gaan verrijken met de specifiek esthetische ervaring die alleen de poëzie kan bieden. Hiervoor hebben wij een online totaalconcept en een strategie ontwikkeld gebaseerd op toegankelijkheid, kwaliteit en vindbaarheid.


Gerelateerd:

Gedichten

Dichters

Wat is poëzie?


MEER OVER POËZIE VERRIJKT HET LEVEN


AANMELDEN NIEUWSBRIEF


Robin Kerkhof is de hoofdredacteur van het online totaalconcept Poëzie verrijkt het leven. Hij heeft een passie voor poëzie en leest graag aansprekende gedichten van interessante dichters. Verder is hij huisdichter van Paradijsvogelsmagazine.nl.