Poëzie leeft en dat is oud nieuws

Poëzie leeft en dat is oud nieuws
Kila van der Starre presenteert haar rapport van de resultaten van haar onderzoek Poëzie in Nederland op 16 september 2017 tijdens de jubileumborrel van 35 jaar Nacht van de Poëzie.

Dat 96% van de Nederlanders weleens in aanraking komt met poëzie was de belangrijkste conclusie uit het onderzoek Poëzie in Nederland van Kila van der Starre, promovendus aan de Universiteit van Utrecht.

Haar onderzoek is echter niet het eerste marktonderzoek waaruit wij kunnen concluderen dat poëzie meer leeft dan de verkoop van gedichtenbundels doet vermoeden. Al in 2015 publiceerde KVB Boekwerk namelijk een onderzoek waaruit bleek dat 29% van de Nederlanders weleens met poëzie in aanraking komt.

Wat wel nieuwswaardig is, is het verschil tussen deze twee cijfers. Natuurlijk is het niet zo dat de populariteit van poëziebeleving in twee jaar tijd met meer dan 300% is toegenomen.

Het verschil hangt vooral samen met het feit dat het onderzoek van Kila van der Starre veel breder is, dan dat van KVB Boekwerk. De Utrechtse promovendus onderzocht namelijk ook de momenten waarop mensen zomaar met poëzie in aanraking komen, zoals:

  • tijdens een speciale gelegenheid (huwelijk, uitvaart, speech etc.)
  • op televisie en de radio
  • in kranten of niet-literaire tijdschriften
  • in de openbare ruimte (straatpoëzie)
  • in huizen van vrienden en familieleden (posters, kussens, scheurkalenders etc.)
  • op Social Media en websites
Kila van der Starre
Kila van der Starre presenteerde de resultaten van haar onderzoek Poëzie in Nederland op 16 september 2017 tijdens de jubileumborrel van de Nacht van de Poëzie.

Confrontatie met poëzie positief?

Poëzie tegenkomen zonder dat je er naar opzoek bent, blijkt de meest voorkomende manier te zijn waarop de meeste mensen met poëzie in aanraking komen. Dat roept dan natuurlijk meteen de vraag op: wordt een dergelijke onverwachte confrontatie met poëzie wel als positief ervaren?

Gelukkig heeft Kila van der Starre dat ook onderzocht. Het antwoord is een volmondig JA. Meer dan 70% van de Nederlanders beschouwen het zomaar tegenkomen van poëzie als iets positiefs.

Meer poëzie willen ervaren

Echter wat ik als hoofdredacteur van Poëzie verrijkt het leven vooral interessant vind, is dat 41% van de mannen en 53% van de vrouwen na een dergelijk onverwachte poëzie-ervaring meer poëzie wil lezen of horen. En juist voor deze mensen heb ik een jaar geleden het online concept Poëzie verrijkt het leven ontwikkeld.

Met op dit moment ruim 20.000 bezoekers per maand op Poezieverrijkt.nl zijn wij op de goede weg, maar om onze missie te bereiken, willen wij nog verder groeien. Daarom zijn wij extra blij met het onderzoek van Kila van der Starre. Met de gegevens uit het onderzoek kunnen wij namelijk concrete stappen nemen om het leven van nog meer mensen met poëzie te verrijken.

Zo kwam ik in het rapport ook de volgende tabel tegen:

Wat mij in deze tabel meteen opvalt, is dat de categorie ‘Om een gedicht uit te zoeken voor een gelegenheid’ de belangrijkste reden is waarom mensen poëzie zoeken op het internet. Op dit moment is onze website daar helemaal niet op gericht. Dat biedt wellicht kansen.

Downloaden rapport

Er staat nog veel meer interessants in het rapport van Kila van der Starre, maar mijn blog is nu al veel te lang. Daarom adviseer ik de geïnteresseerde lezer om het rapport hier te downloaden en te lezen in de trein of voor het slapengaan. Voor iedereen die de poëzie een warm hart toedraagt, is het buitengewoon interessante materie.


Gerelateerd:


AANMELDEN NIEUWSBRIEF


Robin Kerkhof is de hoofdredacteur van het online totaalconcept Poëzie verrijkt het leven. Hij heeft een passie voor poëzie en leest graag aansprekende gedichten van interessante dichters. Verder is hij huisdichter van Paradijsvogelsmagazine.nl.