Gedicht van Louise Glück

Gedicht van Louise Glück

Op donderdag 8 oktober 2020 won de Amerikaanse dichter Louise Glück de Nobelprijs voor de Literatuur. Wij hebben één van de gedichten van Louise Glück geselecteerd die wij zelf heel mooi vinden. Hieronder leest u eerst een Nederlandse vertaling en daarna het Engelse origineel


De Rode Klaproos

Het grote voordeel
is geen verstand
te hebben. Gevoelens:
oh, die heb ik; zij
regeren mij. Ik heb
een Heer in de hemel
die de zon heet, en ik open
voor hem, laat hem zien
het vuur van mijn eigen hart, vuur
zoals zijn aanwezigheid.
Wat anders zou zo’n glorie kunnen zijn
dan een hart? Oh mijn vrienden en kameraden,
waren jullie ooit zoals ik, lang geleden,
voordat jullie mensen waren? Stonden jullie
jezelf toe
een keer te openen, om daarna nooit
meer open te gaan? Want in werkelijkheid
spreek ik nu
zoals jullie dat doen. Ik spreek
omdat ik ben kapot getrapt.

Louise Glück


The Red Poppy

The great thing
is not having
a mind. Feelings:
oh, I have those; they
govern me. I have
a lord in heaven
called the sun, and open
for him, showing him
the fire of my own heart, fire
like his presence.
What could such glory be
if not a heart? Oh my brothers and sisters,
were you like me once, long ago,
before you were human? Did you
permit yourselves
to open once, who would never
open again? Because in truth
I am speaking now
the way you do. I speak
because I am shattered.

Louise Glück


Verantwoording:

De vertaling is van onze hoofdredacteur Robin Kerkhof. Het Engelse origineel hebben wij overgenomen van de website Poets.org.


Meer lezen:

Online kunt u verschillende gedichtenbundels van Louise Glück kopen, zoals:

Robin Kerkhof is de hoofdredacteur van het online totaalconcept Poëzie verrijkt het leven. Hij heeft een passie voor poëzie en leest graag aansprekende gedichten van interessante dichters. Verder is hij huisdichter van Paradijsvogelsmagazine.nl.