Conrad van de Weetering

Conrad van de Weetering (1929 – 2017) was een balletdanser, schrijver en dichter. Hij werd vooral beroemd als danser. Later ging hij ook boeken en gedichten schrijven. Ten slotte was hij ook actief als vertaler.

Balletdanser

Conrad van de Weetering begon in 1949 zijn loopbaan als balletdanser bij Ballet Recital II. Deze organisatie was in 1948 opgericht door Sonia Gaskell. Naast het organiseren van balletvoorstellingen, verzorgde zij ook lezingen over de geschiedenis van het ballet.

Ballet Recital II bestond slechts zes jaar, want in 1955 werd het Nederlands Ballet opgericht met als standplaats Den Haag. Sonia Gaskell werd de artistiek leider van dit nieuwe gezelschap. Veel dansers van Ballet Recital II vertrokken nu naar het Nederlands Ballet. Dit gold ook voor Conrad van de Weetering.

In 1961 fuseerde het Nederlands Ballet met het Amsterdams Ballet en zo ontstond Het Nationale Ballet. Conrad bleef dansen bij Het Nationale Ballet tot 1967.

Zowel bij het Nederlands Ballet als bij Het Nationaal Ballet danste Conrad van de Weetering als solist.

Conrad van de Weetering en Joan Cadzow in 1959 tijdens de balletvoorstelling ‘Suite en blanc’ van Het Nederlands Ballet. Foto: Particam Pictures/MAI. Collectie TIN.

Schrijver van balletboeken

Na zijn loopbaan als balletdanser bleef Conrad van de Weetering actief binnen de danswereld als schrijver, docent en organisator. Hij heeft verschillende dansboeken op zijn naam staan, waaronder:

  • ‘Morgen dans ik beter’ (1961)
  • ‘Sonia Gaskell: Een documentaire van Conrad van de Weetering’ (1976)
  • ‘Eerstejaars ballettechniek’ (samen met Simon André) (1986)
  • ‘Brieven aan een jonge ballerina’ (1979)
  • ‘Kijk, een Ballerina’ (1991)

Lichtvoetige dichter

Het belangrijkste podium voor Conrad van de Weetering als dichter was het maandelijkse OBA Open Podium in de Centrale Openbare Bibliotheek Amsterdam. Zijn voordrachten kenmerkten zich door een grote precisie en elegantie. Zijn achtergrond als balletdanser was daarin duidelijk te herkennen. Dat gold ook voor de lichtvoetigheid en muzikaliteit van de meeste van zijn gedichten. Alsof hij in zijn gedichten verder danste.

In 2017 is een selectie van zijn gedichten gebundeld in de unieke uitgave Dansgedichten.

Dichter Conrad van de Weetering
Dichter Conrad van de Weetering tijdens het OBA Podium.

Vertaler

Ten slotte was Conrad van de Weetering ook actief als vertaler. Zo verscheen in 2016 van zijn hand een vertaling van drie toneelstukken van Luigi Pirandello.

Gedichten

De volgende gedichten van Conrad van de Weetering geven een goed beeld van zijn poëzie

Bronvermelding:

Voor het deel dat gaat over de loopbaan van Conrad van de Weetering als balletdanser hebben wij ons gebaseerd op informatie van de online Theater Encyclopedie.

Voor het deel dat gaat over Conrad van de Weetering als dichter en literaire vertaler hebben wij ons gebaseerd op informatie van de dichter zelf en op informatie van mensen die hem persoonlijk kennen.


UITGAVEN VAN CONRAD VAN DE WEETERING


Gerelateerd:


AANMELDEN NIEUWSBRIEF