Constantijn Huygens

Constantijn Huygens (1596 – 1687) is een beroemde zeventiende eeuwse dichter. Hij schreef veel kwatrijnen en het light verse was een van zijn meest favoriete genres. Hij schreef echter ook serieuzere gedichten.

Portret van Constantijn Huygens
Portret van Constantijn Huygens geschilderd in 1641 door Michiel Jansz van Mierevelt

Levensloop Constantijn Huygens

Constantijn Huygens werd geboren in Den Haag op 4 september 1596. Zijn vader was secretaris van de Raad van State en zijn moeder was de zus van de Antwerpse schilder Joris Hoefnagel. Constantijn Huygens had één oudere broer en vier zusjes die jonger waren dan hij.

De kinderen gingen niet naar school, maar zij kregen scholing aan huis door zogeheten gouverneurs. De opleiding kende een grote aandacht voor muziek en taalontwikkeling. Constantijn kreeg les in Frans, Latijn en Grieks. Andere vakken waren schermen, paardrijden en kunstvaardigheid.

In 1616 ging Constantijn rechten studeren in Leiden. De studie was in de eerste plaats bedoeld om maatschappelijke contacten te leggen die handig waren bij het opbouwen van een loopbaan. In 1617 liep Constantijn stage bij een advocaat in Zierikzee. In de zomer van 1619 verbleef hij in de woning van de Nederlandse ambassadeur in Londen. De jonge Constantijn maakte van deze gelegenheid gebruikt om zijn Engels te oefenen én om zijn netwerk van invloedrijke mensen flink uit te breiden.

In 1620 maakte Constantijn Huygens voor het eerste officieel onderdeel uit van een diplomatieke missie door Duitsland en Italië. Hij had zijn positie in het diplomatieke gezelschap vooral te danken aan zijn talenkennis. Een jaar later reisde hij naar Engeland als secretaris van zes gezanten van de Staten.

Deze vliegende start van zijn carrière als diplomaat bleek geen toevalstreffer, want Constantijn Huygens maakte een voorspoedige loopbaan in dienst van twee prinsen van Oranje: prins Frederik Hendrik en prins Willem II.

Constantijn Huygens overleed in 1687 in Den Haag op negentigjarige leeftijd.

Persoonlijke leven van Constantijn Huygens

In 1926 trouwde Contantijn Huygens met Suzanne van Baerle. Zij kregen samen vijf kinderen:

  • 1628: Constantijn
  • 1629: Christiaan
  • 1631: Lodewijk
  • 1632: Philips
  • 1637: Suzanna

De moeder overleed kort na de geboorte van de jongste dochter.

De beroemdste van de vijf kinderen is Christiaan Huygens. Hij zou opgroeien tot een wereldberoemde wetenschapper.

Constantijn Huygens als dichter

Gezien zijn drukke bestuurlijke carrière is het opmerkelijk dat Constantijn ook nog tijd vond om ontzettend veel gedichten te schrijven. Om zijn werkgevers niet tegen het hoofd te stoten, deed hij zijn eigen dichtwerk graag af als vrijetijdsbesteding.

Dat de poëzie voor hem belangrijker was, dan hij publiekelijk wilde toegeven, blijkt wel uit het feit dat hij tijdens zijn leven meerdere gedichtenbundels zou uitgeven. Deze dubbelzinnige houding ten opzichte van zijn poëzie weet hij zelf het beste te verwoorden in het volgende kwatrijn:

Al tegen stroom

Gij vraagt, hoe ik zo veel gedicht heb, en geschreven,
door al de bezigheid waar men mij lang in zag?
Wil de mens niet altoos al wat hij niet en mag?
Had ik meer tijd gehad, ik had veel min bedreven.

Constantijn Huygens

Naast veel kwatrijnen, sonnetten en andere relatief korte gedichten, schreef Constantijn Huygens ook enkele langere gedichten waaronder een lofzang op zijn eigenhandig gebouwde buitenverblijf Hofwijck en een gedicht over de weg van Den Haag naar Scheveningen.

Gedichten van Constantijn Huygens

Vooral de kwatrijnen en de light verse-gedichten van Constantijn Huygens hebben de tand des tijds goed overleefd. Bij zijn langere gedichten is dat minder het geval. Als voorbeeld van zijn poëzie vind je hieronder een lijst van enkele van zijn meest aansprekende gedichten:


Bronvermelding

Het geciteerde kwatrijn van Constantijn Huygens hebben wij overgenomen uit:

Constantijn Huygens, 1984, Dromen met open ogen; Een keuze uit de gedichten, Amsterdam: Querido’s Uitgeverij B.V.


AANMELDEN NIEUWSBRIEF