Herman Gorter

Herman Gorter (1864 - 1927) was dichter en overtuigd socialist. Zijn beroemdste werk is zijn lange gedicht Mei, maar daarnaast heeft hij ook veel andere mooie gedichten geschreven.

Levensloop Herman Gorter

Herman Gorter werd op 26 november 1864 geboren in Wormerveen. Toen hij zes jaar oud was, overleed zijn vader, een doopsgezinde predikant. Nu moest het gezin zien rond te komen van de bescheiden uitkering die de moeder van Herman als weduwe ontving. Dit schamele inkomen werd aangevuld met haar verdiensten als pensionhoudster.

Herman Gorter
Herman Gorter

Gorter studeerde klassieke talen in Amsterdam. Hij was nog student toen hij in twee jaar zijn lange gedicht Mei schreef. In 1889 kwam het gedicht uit in boekvorm. In 1890 verscheen de al even unieke bundel Verzen.

Herman Gorter behoorde tot de Tachtigers. De bevriende dichters van deze literaire stroming wilden de Nederlandse poëzie vernieuwen. Zij lieten zich hiervoor inspireren door met name de Britse en Franse Romantiek. Voor de Tachtiger waren gevoel en experiment belangrijk.

Na een aantal jaren liet Herman Gorter zich steeds minder gelegen liggen aan de principes van de Beweging van Tachtig. Dit kwam doordat hij politiek actief werd en socialistische gedichten begon te schrijven.

Persoonlijke leven en politieke carrière

Als student maakte Herman Gorter kennis van Wies Koopmans met wie in 1890 in het huwelijk zou treden. Hij had echter ook twee minnaressen: Ada Prins en Jenne Clinge Doorenbos.

Naast dichter was Herman Gorter ook een actief socialist. Zijn rol bestond vooral uit het propageren van het marxisme door middel van gedichten en andere geschriften waarin het socialisme werd bezongen. Daarnaast sprak hij graag tijdens partijbijeenkomsten.

Herman Gorter op partijbijeenkomst van de SDP.
Herman (derde van links) op een partijbijeenkomst van SDP in 1911.

Herman Gorter zag zichzelf als een socialist in hart en nieren, maar zijn relatie met de SDP-partijtop was echter om twee redenen problematisch. Ten eerste was hij door zijn dogmatische houding niet in staat tot politieke compromissen. Daarnaast bleef hij door zijn houding, zijn uiterlijk en zijn luxe hobby's (bijv. tennis, cricket, bergsport) altijd de heer van stand en ook dat schiep afstand.

Herman Gorter in 1926
Herman Gorter in 1926

In 1916 overleed de vrouw van Herman Gorter. Zelf overleed Herman Gorter in 1927 op een terugreis van een verblijf in Zwitserland.


TIP: Het lange gedicht 'Mei' van Herman Gorter zit vol poëtische beelden en is ook voor de hedendaagse lezer een heerlijk gedicht.


Gedichten van Herman Gorter

De volgende gedichten geven een aardig beeld van de poëzie van Herman Gorter:


AANMELDEN NIEUWSBRIEF


Miljoenen artikelen