Jan Kal

Jan Kal (1946) is hoogstwaarschijnlijk de meest productieve sonnettenschrijver van het Nederlands taalgebied. Hij heeft inmiddels meer dan duizend sonnetten geschreven en dit aantal groeit nog steeds.

Verder is Jan Kal één van de weinige Nederlandse dichters die regelmatig een gedicht schrijft met sport als thema. Daarnaast is hij ook actief als vertaler van gedichten.

Jan Kal
Jan Kal tijdens het Penrose Poëziefestival op 13 augustus 2017.

Sonnettenschrijver

Jan Kal heeft in zijn leven tussen de duizend en tweeduizend sonnetten geschreven. In 1999 kwam een verzamelbundel uit met daarin 1001 sonnetten van zijn hand. Deze vuistdikke bundel droeg de titel 1000 Sonnetten: 1966 – 1999.

Jan Kal schrijft nog steeds met grote regelmaat een nieuw sonnet. Het zou daarom goed kunnen, dat hij erin slaagt om voor zijn dood meer dan tweeduizend sonnetten te hebben geschreven.


Sonnettenbundels
van Jan Kal

Sportdichter

Sport is onder dichters niet bepaald een populair thema. Jan Kal is een uitzondering. In een flink deel van zijn sonnetten speelt een sportdiscipline of een atleet een belangrijke rol. Het is daarom veelzeggende dat het titelgedicht van zijn debuutbundel uit 1974 gaat over wielrennen: Fietsen op de Mont Ventoux.

Ook in 2007 publiceerde Jan Kal een bundel met een titel die naar een sportdiscipline verwijst. Het betreft de bundel Hun zeggen. In het titelgedicht Hun zeggen hanteert Jan Kal op geniale wijze dezelfde soort taal als waarin wij Johan Cruyff vaak hebben horen praten.

Publicaties

Sinds zijn debuut in 1974 heeft Jan Kal op veel plekken gepubliceerd. Naast zijn reguliere solobundels zijn gedichten van Jan Kal ook gepubliceerd in literaire tijdschriften, bloemlezingen en in thematische uitgaven zoals het December-nummer van de reeks Floroskoop.

De belangrijkste uitgaven van Jan Kal zijn:

 • Fietsen op de Mont Ventoux (1974)
 • Praktijk hervat (1978)
 • Waarom ik geen Neerlandistiek studeer (1980)
 • Assepoester (1981)
 • Chinese sonnetten (1984)
 • Amsterdam, Halfweg (1987, 1989)
 • Mijn manier (1990)
 • 100 doortimmerde sonnetten uit 25 jaren (1991)
 • Oprechte Haarlemse sonnetten en tekeningen (1992)
 • Het schrijvershuis (1995)
 • 1000 sonnetten, 1966-1996 (1997)
 • Hun zeggen (2007)
 • Een dichter in mijn voorgeslacht (2015)

Verder is Jan Kal ook actief als vertaler van gedichten. Zijn belangrijkste uitgave wat dit betreft is een bundel vertaalde liefdesgedichten van de Romeinse dichter C. Valerius Catullus. De titel van deze bundel uit 2000 is Laat ons leven en minnen; De mooiste liefdesgedichten.

Poëzie van Jan Kal

De meeste gedichten van Jan Kal zijn ook goed te begrijpen voor minder ervaren poëzielezers. Verder zijn humor, actualiteit en melancholie kenmerken die wij vaak terugvinden in zijn gedichten.

Vaktechnisch zijn de sonnetten van Jan Kal altijd dik in orde, maar gezien zijn enorme productie kan niet ieder gedicht ook inhoudelijk even geniaal zijn. Toch bevat zijn oeuvre voldoende sonnetten waarvoor de karakteristiek pareltje zeker op zijn plaats is.

De volgende sonnetten van Jan Kal geven een aardig beeld van zijn poëzie:


Gerelateerd:


AANMELDEN NIEUWSBRIEF