P.C. Hooft

Pieter Corneliszoon Hooft (1581 - 1647) is na Joost van den Vondel de beroemdste Nederlandse dichter uit de Gouden Eeuw. Naast gedichten schreef hij ook toneelstukken en geschiedkundige werken.

Levensloop P.C. Hooft

Op 15 maart 1581 werd Pieter Corneliszoon Hooft geboren. Zijn vader was een rijke handelaar en ook een tijdje burgemeester van Amsterdam. Hij had zelfs zitting in de Staten Generaal.

Zoals veel kinderen uit de gegoede burgerij van die tijd, maakte P.C. Hooft als jongvolwassene een lange reis door Frankrijk en Italië. Na terugkomst studeerde hij een aantal jaar rechten om zich voor te bereiden op een ambtelijke functie. In 1609 werd P.C. Hooft benoemd tot drost van Muiden. In deze functie was hij namens de stad Amsterdam verantwoordelijk voor het bestuur van het gebied rondom het Muiderslot. Het was een functie met redelijk wat vrije tijd, zodat P.C. Hooft veel aan dichten en schrijven toekwam.

TIP: In De gedichten zijn alle gedichten van P.C. Hooft verzameld in één handzame bundel.

In 1610 trad P.C. Hooft in het huwelijk met Christina van Erp. Zij schonk hem vier kinderen die alle vier op jonge leeftijd stierven. Toen in 1624 ook zijn echtgenote Christina overleed, bleef P.C. Hooft achter als kinderloze weduwnaar. Drie jaar lang treurde hij over het verlies van zijn vrouw en kinderen. In 1627 was hij over zijn ergste verdriet heen en trad hij in het huwelijk met Leonora Hellemans. Zij schonk hem een zoon en een dochter.

Portret van P.C. Hooft door Jan Maurits Quinkhard (1688 - 1772)
Portret van P.C. Hooft door Jan Maurits Quinkhard (1688 - 1772)

Bij de functie van drost van Muiden hoorde ook het recht om het Muiderslot als woning te gebruiken. Met name in de zomer maakte P.C. Hooft met zijn gezin ook gretig gebruik van dit recht. Echter omdat het kasteel nogal tochtig was, verbleef het gezin tijdens de koude wintermaanden liever in Amsterdam.

Tijdens de zomermaanden ontvingen P.C. Hooft en zijn vrouw graag gasten uit de wetenschappelijke en culturele elite van die tijd. Tijdens deze artistieke bijeenkomsten werd gemusiceerd en poëzie voorgedragen. In tegenstelling tot wat de bekende term Muiderkring suggereert, ging het hierbij niet om een vast gezelschap dat op gezette tijden bij elkaar kwam, maar meer om spontane bijeenkomsten met wisselende gasten.

Pieter Corneliszoon Hooft stierf op 21 mei 1647.

Muiderslot
Van buiten ziet het Muiderslot er net zo uit als in de tijd van P.C. Hooft.
Tegenwoordig is in het kasteel een museum gevestigd dat zich vooral richt op de riddertijd.

Werk van P.C. Hooft

Gedurende zijn leven schreef P.C. Hooft een aantal toneelstukken, een respectabel aantal geschiedkundige werken en veel gedichten. Tegenwoordig wordt P.C. Hooft vooral gewaardeerd vanwege zijn gedichten. Met name zijn liefdessonnetten hebben met gemak de tand des tijds doorstaan.

Regelmatig worden de gedichten van P.C. Hooft herdrukt. Enkele interessante uitgaven zijn:

Van zijn toneelstukken wordt vooral zijn blijspel Warenar weleens opnieuw uitgegeven.

Zeldzamer zijn herdrukken van zijn geschiedkundig werk, maar toch valt ook hier vrij eenvoudig aan te komen.

Kleine selectie gedichten van P.C. Hooft:

De gedichten hieronder geven een aardig beeld van de poëzie van P.C. Hooft:


AANMELDEN NIEUWSBRIEF


Gerelateerd: