Disclaimer

Op het gebruik van deze website (Poezieverrijkt.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de gebruiksvoorwaarden.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn ook van toepassing op de andere publicatiekanalen van Poëzie verrijkt het leven:

Redactie

De content op Poezieverrijkt.nl wordt beheerd door de redactie. Hoofdredacteur is Robin Kerkhof. Hij is tevens eigenaar van Poezieverrijkt.nl.

Gebruik van informatie

De redactie streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat de redactie niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De redactie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.

Op basis van het verzenden van en ontvangen van informatie via de website, de e-mail en Social Media-kanalen kan niet zonder meer een relatie tussen de redactieleden en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail

De redactie garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails of Social Media-berichten tijdig worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mail niet kan worden gegarandeerd.

Ook de veiligheid van het e-mailverkeer en Social Media-communicatie kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoord beveiliging per e-mail met de redactie te corresponderen, accepteert u dat risico.

Hyperlinks

Deze website bevat hyperlinks naar websites van derden. De redactie heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. De redactie accepteert dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Er rust auteursrecht op:

  • alle teksten en beeldmateriaal die de redactie zelf heeft gecreëerd
  • alle teksten en beeldmateriaal die door gastauteurs zijn gecreëerd
  • teksten en beeldmateriaal van auteurs die nog leven
  • teksten en beeldmateriaal van auteurs die korter dan 70 jaar geleden zijn overleden

Voorafgaand aan publicatie van teksten en beeldmateriaal spant de redactie zich in om toestemming voor publicatie te verkrijgen van de rechthebbenden. Deze toestemming geldt dan niet alleen voor de website, maar ook voor bijbehorende kanalen zoals onze digitale nieuwsbrief en onze Facebook-pagina.

Mocht u toch van mening zijn dat de redactie uw auteursrecht heeft gezonden, neem dan contact op met de redactie per e-mail (info@poezieverrijkt.nl) of telefoon (06 343 67 141).

Verder staan er op Poezieverrijkt.nl teksten en beeldmateriaal van auteurs die langer dan 70 jaar geleden zijn overleden. Op deze content rust geen auteursrecht meer.

Gebruik gedichten

Gedichten waarop auteursrecht ligt, mag u zonder toestemming alleen gebruiken in een strikte privésituatie. U kunt hierbij denken aan studie of voorlezen tijdens een romantisch samenzijn met uw geliefde.

Voor elk ander gebruik van de gedichten heeft u toestemming nodig van de auteur of de nabestaanden. Dit geldt bijvoorbeeld al als u een gedicht wilt publiceren bij een rouwadvertentie.

Gedichten waarvan de auteursrecht is verlopen, mag u wel zonder toestemming gebruiken.