Gedicht Anton de Kom: Vaarwel, Akoeba, mijn vrouw


Vaarwel, Akoeba, mijn vrouw, mijn schat, vaarwel!
Strijden ga ik! Eerst nà d’overwinning
kom ik terug….
Lang heel lang heeft men ons getart.
Eerst gekocht en verkocht en dan geslagen.
Op ons beider gezicht staat het merk gebrand
van des meesters naam, ten eeuwigen dage.

Vaarwel, Akoeba, mijn vrouw, mijn schat, vaarwel!
Strijden ga ik! Eerst nà d’overwinning
kom ik terug….
’t Was op de plantage, dat ik jou vond.
Je had nog een moeder, waar is die gebleven?
En je broeders en zusters? Zij rusten in den grond,
men heeft ze allen den dood in gedreven.

Vaarwel, Akoeba, mijn vrouw, mijn schat, vaarwel!
Strijden ga ik! Eerst nà d’overwinning
kom ik terug….
Weet je nog van dien avond, vrouw,
dat ik je met mij had meegenomen?
De meester was dronken, hij brulde en wou
dat je bij dien smeerlap in ’t nest was gekomen.

Vaarwel, Akoeba, mijn vrouw, mijn schat, vaarwel!
Strijden ga ik! Eerst nà d’overwinning
kom ik terug….
Nu sta je hier voor mij, jij dappere vrouw!
Beproef me, ‘k ben sterk en sterk ga ik henen.
‘k Ben dubbel zoo moedig, Akoeba, door joù.
Zie, deze vuisten zijn hard als de steenen.

Vaarwel, Akoeba, mijn vrouw, mijn schat, vaarwel!
Strijden ga ik! Eerst nà d’overwinning
kom ik terug….
Hoor je het blanke volk al? hun heir
spreekt als de tallooze bladren der boomen.
Voor ze verslagen zijn keer ik niet weer.
Kus mij!…. de witte soldaten komen.

Anton de Kom (1898 – 1945)


– Boeken van Anton de Kom –


Over het gedicht

De Surinaamse schrijver Anton de Kom werd vooral beroemd door zijn boek Wij slaven van Suriname uit 1934, maar daarnaast schreef hij ook gedichten.

Echter de gedichten van Anton de Kom verschenen pas voor het eerst in boekvorm in 1969 in de bundel Strijden ga ik. Bovenstaande gedicht komt ook uit deze bundel.

Behalve schrijver was Anton de Kom ook een activist die streed tegen racisme, uitbuiting en koloniale overheersing.


AANMELDEN NIEUWSBRIEF


Gerelateerd: