Gedicht Bastiaan van Heyningen: Richtsnoer


Richtsnoer

Vraag domoors raad, en slik de taal der zotten
 Voor wijsheid; laat goedmoedig met u spelen
Door sterkren; duld dat huichelaars u bedotten;
 Zwijg, hoe men u moog’ ergren of vervelen;

Noem spaarzaamheid der hebzucht schrapend potten,
 En englenzang ’t gekrijs van schorre kelen;
Zorg bij zijn vijand met uw vriend te spotten;
 Weet walging onder lachjes te verhelen;

Draag, kraken ook uw ribben, zonder morren
 ’t Zwaar gebaleinde keurslijf der traditie;
Wees onder ezels ezel, lor bij lorren;

Begraaf uw fierheid duizend diepe voeten,
 Verfoei de man en kniel voor zijn positie,
Dan prijst men u en zal u ‘broeder’ groeten.

Bastiaan van Heyningen (1865 – 1889)


POËZIE koop je bij BOL.COM


Over het gedicht

Bovenstaande gedicht van Bastiaan van Heyningen hebben wij overgenomen uit de bloemlezing De Nederlandse poëzie van de negentiende en twintigste eeuw in 1000 en enige gedichten samengesteld door Gerrit Komrij.


AANMELDEN NIEUWSBRIEF


Gerelateerd