Gedicht Constantijn Huygens: Al tegen stroom


Al tegen stroom

Gij vraagt, hoe ik zo veel gedicht heb, en geschreven,
door al de bezigheid waar men mij lang in zag?
Wil de mens niet altoos al wat hij niet en mag?
Had ik meer tijd gehad, ik had veel min bedreven.

Constantijn Huygens (1596 – 1687)


POËZIE koop je bij BOL.COM


Over het gedicht

Bovenstaande gedicht is een kwatrijn. Een kwatrijn is een rijmend gedicht van vier regels met vaak een licht filosofische strekking.

Het kwartrijn was voor de 17e eeuwse dichter Constantijn Huygens een van zijn meest favoriete dichtvormen. Sommige van zijn kwatrijnen zijn filosofisch. Andere van zijn kwatrijnen zijn juist zeer komisch. Bovenstaand gedicht heeft een beetje van beide.

Het gedicht is ook autobiografisch. Constantijn Huygens leidde namelijk een druk bestaan als diplomaat. Hij maakte heel wat diplomatieke reizen. Dat hij daarnaast nog tijd overhield om te dichten, mag een klein wonder heten.

Bronvermelding
Bovenstaande kwatrijnen van Constantijn Huygens hebben wij overgenomen uit:

  • Constantijn Huygens, 1984, Dromen met open ogen; Een keuze uit de gedichten, Amsterdam: Querido’s Uitgeverij B.V.

AANMELDEN NIEUWSBRIEF


Gerelateerd: