Gedicht van Anthonis de Roovere – Rondeel 2

Het volgende gedicht van de Vlaamse rederijkersdichter Anthonis de Roovere is zijn meest bekende gedicht. Het gedicht is een rondeel.

RONDEEL

Die door de wereldt sal gheraken
Die moet connen huylen metten honden
Ende moet ook connen diuerssche spraken
Die door de wereldt sal gheraken
Hier waerheyt segghen, en ghinder missaecken
Vooren saluen, en de achter wonden
Die door de wereldt sal gheraken
Die moet connen huylen metten honden

Anthonis de Roovere

Wellicht is het origineel lastig te lezen als je geen ervaring hebt met het lezen van Middelnederlandse teksten. Daarom geven wij hieronder een vrije vertaling:

RONDEEL

Wie veilig door de wereld wil geraken
Die moet kunnen huilen met de honden
En moet in duizend talen kunnen kwaken
Wie veilig door de wereld wil geraken
spreekt hier de waarheid, om die ginder te verzaken
hij zal u salueren en dan van achteren verwonden
Wie veilig door de wereld wil geraken
Die moet kunnen huilen met de honden.

Anthonis de Roovere


Bronvermelding:

Bovenstaande rondeel van Anthonis de Roovere hebben wij overgenomen uit:

Anthonis de Roovere, 1955, De gedichten van Anthonis de Roovere; Naar alle tot dusver bekende handschriften en oude drukken, Zwolle: N.V. Uitgevers-Maatschappij, W.E.J. Tjeenk Willink

De vertaling naar modern Nederlands is afkomstig van literator Robin Kerkhof.


Gerelateerd:

Gedichten

Bekende gedichten

Dichters

Rondeel: Die gheen pluymen en can strijcken


AANMELDEN NIEUWSBRIEF


GEDICHTENBUNDELS