Gedicht Anthonis de Roovere: Huylen metten honden


Die door de wereldt sal gheraken
Die moet connen huylen metten honden
Ende moet ook connen diuerssche spraken
Die door de wereldt sal gheraken
Hier waerheyt segghen, en ghinder missaecken
Vooren saluen, en de achter wonden
Die door de wereldt sal gheraken
Die moet connen huylen metten honden

Anthonis de Roovere (ca. 1430 – 1482)


Wellicht is het origineel lastig te lezen als je geen ervaring hebt met het lezen van Middelnederlandse teksten. Daarom geven wij hieronder een vrije vertaling naar modern Nederlands:

Wie veilig door de wereld wil geraken
Die moet kunnen huilen met de honden
En moet in duizend talen kunnen kwaken
Wie veilig door de wereld wil geraken
Spreekt hier de waarheid, om die ginder te verzaken
Zal u zalven van voren en van achteren verwonden
Wie veilig door de wereld wil geraken
Die moet kunnen huilen met de honden.

Anthonis de Roovere (hertaling van Robin Kerkhof)


Bronvermelding:

Bovenstaande gedicht van Anthonis de Roovere hebben wij overgenomen uit:

  • Anthonis de Roovere, 1955, De gedichten van Anthonis de Roovere; Naar alle tot dusver bekende handschriften en oude drukken, Zwolle: N.V. Uitgevers-Maatschappij, W.E.J. Tjeenk Willink

Over het gedicht

Het bovenstaande gedicht van de Vlaamse rederijkersdichter Anthonis de Roovere is een van zijn meest bekende gedichten. Het gedicht is een rondeel.


Gerelateerd:

Gedichten
Bekende gedichten
Dichters
Gedicht Anthonis de Roovere: Die gheen pluymen en can strijcken


AANMELDEN NIEUWSBRIEF