Gedicht van Elze Schollema


Besef

het laatste brood, genuttigd
met verwondering bracht de reis
van kind tot straks met flarden
onzekerheden naar het belegen beleg

het beleg smaakt naar de kromming
van de reeds afgelegde tijd waar met
mes in vork in het levende vlees
werd gebivakkeerd,

lange witte draden hangen nu
als ijsrivieren te ontdooien in de
gloed van besef, morgen spreekt
het nat het water en samen

maken ze de rivier

nog eenmaal zwemmen maakt de
zwemmer,

het water verliest de elasticiteit
vanwaar ze altijd kwam, vluchtheuvels
versperren de weg terwijl vele zwarte

vleugels een minderheid aan kraaien
lijken te dragen

Elze Schollema


Over het gedicht

Het is voor de tweede maal dat Elze Schollema zich een plaats verwerft in de maandelijkse top drie beste gedichten van Dichterskring.nl. Opnieuw schreef hij een aansprekend en vormtechnisch ijzersterk gedicht, maar om een andere reden had ditmaal zijn gedicht bijna niet de top drie gehaald. Dit leggen wij hieronder uit.

Vanwege de missie en visie van Poëzie verrijkt het leven en vanwege de gekozen strategie selecteren wij in principe alleen gedichten die voldoen aan alle drie van de volgende criteria:

  • toegankelijk
  • aansprekend
  • kwaliteit

Aan het tweede en derde criterium voldoet dit gedicht met vlag en wimpel. Vormtechnisch zit het gedicht goed in elkaar en de beelden zijn zeer aansprekend.

Of het gedicht ook aan het derde criterium voldoet, is een lastiger vraag. Wat ons bij eerste lezing vooral opviel, waren de aansprekende beelden, maar op de betekenis achter deze beelden kregen wij aanvankelijk geen vat.

Echter na meerdere keren het gedicht zorgvuldig te hebben gelezen, denken wij het gedicht toch te hebben kunnen doorgronden. Voor ons gaat het gedicht over het besef van levensloop. Wij bedoelen het besef dat er voor ieder levend mens sprake is van een verleden, een nu, een toekomst en een eind.

Met andere woorden: door wat close reading is het zeker mogelijk om de inhoud van dit gedicht min of meer te begrijpen. Daarom voldoet het gedicht bij nader inzien toch aan het criterium toegankelijk. Je moet wat moeite doen om toegang te krijgen, maar dat is op zichzelf geen bezwaar, zolang de sleutel maar niet té goed verstopt ligt.

Om het gedicht te doorgronden kan de beginnende poëzielezer onze interpretatie als handreiking gebruiken, maar voel je vooral vrij om er een afwijkende mening op na te houden. Het gedicht biedt namelijk hiervoor voldoende ruimte.


Samenwerking met Dichterskring.nl


Update 2020-02-29: Sinds enige tijd staat de website van Dichterskring.nl offline. Het is daarom niet meer mogelijk u in te schrijven bij de Dichterskring Nederland.


Vanaf 1 januari 2018 werken wij samen met Dichterskring.nl. Deze samenwerking bestaat hieruit dat wij maandelijks de beste drie nieuwe gedichten op Dichterskring.nl publiceren op Poezieverrijkt.nl.

Aanmelden bij Dichterskring.nl >>> 


AANMELDEN NIEUWSBRIEF


Gerelateerd: