Gedicht van Elze Schollema

het verdwenen Groningerland

schorre lege velden waken als
duivels over verlaten
steden en dorpen die als luchtkastelen
opdoemen in wrakke doch lange nevelslierten

het leven is vertrokken, slechts wat
ademgeruis slentert nog door het puin
waar in het gruis staat geschreven, dit was
eens ons zo vertrouwde huis

fundamenten ter zicht gesteld door
het kantelen van de aarde schreien
in de felle Januari wind het geschreven
woord waar niemand nog iets over wil vertellen

de stilte is sprakeloos en op het zwijgen
na bijna dood, deze dood lijkt zelfs
ontredderd daar er geen graf bestaat
dat veilig in de armen van

moeder aarde de slaap kan vatten

want de angst regeert, zelfs in de vluchtroutes
van dit bestaan

Elze Schollema


Over het gedicht

Dichter Elze Schollema woont zelf in Groningen. In 2018 was deze provincie volop in het landelijke nieuws in verband met de aardbevingsproblematiek als gevolg van de gaswinning. Bovenstaand gedicht is in die periode geschreven. Het is een goede weergave van hoe veel Groningers zich destijds voelden.

Het andere monument - kunstwerk van Karel Buskes
Het ander monument is een kunstwerk van Karel Buskes. Het is een acht meter hoge beeltenis van de negatieve gevolgen van de Gaswinning in Groningen. Het monument vraagt aandacht voor degene die daar de dupe van zijn en voor degene die er vergeefs voor hebben gewaarschuwd. De onthulling was op 28 mei 2019.

Gerelateerd: