Gedicht van Elze Schollema

het verdwenen Groningerland

schorre lege velden waken als
duivels over verlaten
steden en dorpen die als luchtkastelen
opdoemen in wrakke doch lange nevelslierten

het leven is vertrokken, slechts wat
ademgeruis slentert nog door het puin
waar in het gruis staat geschreven, dit was
eens ons zo vertrouwde huis

fundamenten ter zicht gesteld door
het kantelen van de aarde schreien
in de felle Januari wind het geschreven
woord waar niemand nog iets over wil vertellen

de stilte is sprakeloos en op het zwijgen
na bijna dood, deze dood lijkt zelfs
ontredderd daar er geen graf bestaat
dat veilig in de armen van

moeder aarde de slaap kan vatten

want de angst regeert, zelfs in de vluchtroutes
van dit bestaan

Elze

Over het gedicht

De dichter Elze, zelf woonachtig in het Groningse, plaatste dit gedicht op Dichterskring.nl. Het gedicht sleept de lezer op bijzondere wijze mee in de actualiteit van de aardbevingsproblematiek in de Provincie Groningen. De gebruikte taal en prachtige metaforen waren voor ons voldoende aanleiding dit aansprekende gedicht te selecteren voor de maandelijkse 3 gedichten van Dichterkring.nl die een plaatsje verdienen op Poezieverrijkt.nl.

Samenwerking met Dichterskring.nl

Vanaf 1 januari 2018 werken wij samen met Dichterskring.nl. Deze samenwerking bestaat hieruit dat wij maandelijks de beste drie nieuwe gedichten op Dichterskring.nl publiceren op Poezieverrijkt.nl.

Aanmelden bij Dichterskring.nl


AANMELDEN NIEUWSBRIEF POËZIE VERRIJKT HET LEVEN



AANMELDEN NIEUWSBRIEF

De nieuwsbrief van Poëzie verrijkt het leven gaat over dichters, gedichten, poëzietermen en andere poëziegerelateerde zaken.