Gedicht P.C. Hooft: Grafschrift


Grafschrift

Margariete Proosten sleet
nooit met wrevelheid haar leed;
nooit en blies de gunst des Lots
haar den boezem op met trots:
eer en vreugd en geestigheid
dreven ’t lichaam dat hier leit.

P.C. Hooft (1581 – 1647)


BOEKEN VAN P.C. HOOFT


Over het gedicht

Een enigszins macaber komisch poëziegenre is het grafschrift. Verschillende beroemde dichters hebben grafschriften geschreven. Hierboven vind je een voorbeeld van een grafschrift geschreven door P.C. Hooft over een kennis van de dichter.

Wie was Margariete Proosten?

Margariete Pietersdochter Proosten was een oude kennis van de familie Hooft. Behalve bovenstaande gedichtje schreef P.C. Hooft voor haar ook een kort gedichtje voor op een loterijlot. Bij zeventiende eeuwse loterijen was het namelijk gebruikelijk om naast je naam ook een rijmpje op een lot te noteren. Bij trekking werd dan het rijmpje voorgedragen.

Bronvermelding
Bovenstaande korte gedicht van P.C. Hooft hebben wij overgenomen uit:
P.C. Hooft, 2012, De gedichten, Amsterdam: Athenaeum – Polak & Van Gennep


AANMELDEN NIEUWSBRIEF


Gerelateerd: