Sportgedicht van Piet Janssen


heimwee naar de ijstijd

de strenge vorst, als hij heerste vlogen wij volgelingen
holderdebolder naar de polder om het nog ongebaande ijs

dunnetjes krakend te beproeven, wij de wegbereiders
voor het voetvolk dat voorzichtig nog achter de rietkragen

aarzelde tot het ijzerbeslagen zich waagde op de grote vaart.
helaas, de winterkoning is verjaagd, voorgoed, de ijsdroom

weggesmolten in een wak van wachten, kwalijke opwarming
hangt nu als een kwakkelmist over broek- en waterland.

wij, oudgedienden nu, liggen onderuitgezakt voor de buis
waar weermannen hun misselijke warmterecords uitbraken

terwijl wij in gouwe kouwe tijden toch onsterfelijke roem
vergaarden, een sigarendoosje vol toertochtmedailles.

en hoe soepel in de heupen wij waren, en hoe krachtig
onze slagen, hoe wij elk wak omzeilden, in boerensloten

dansten over schots en scheve scheuren, achteloos hupten
over het verraderlijk in het ijs vastgevroren wrakhout.

wij wachten op zijn wederkomst, dat het smeulend vuurtje
nog eenmaal opgepookt mag worden tot een laaiende

ijs en weder dienende koortsbrand, dat in de vrieskou
een wakker reveil weerklinkt: ontwaak uit suffe winterslaap,

volg de roepstem van de kleine ijstijd, zwier met het oude
plezier door het pittoreske waterland, over zwetsloot en

wetering, langs plasmolen en vlietzicht. laat de schaatsen
klappen in een oudhollands weids wintergezicht.

Piet Janssen

Elfstedentocht 1954
Foto van de Elfstedentocht van 1954 door fotograaf Joop van Bilsen. In de jaren vijftig van de twintigste eeuw waren strenge winters nog heel normaal. (Bron: Nationaal Archief)

Over het gedicht

Dichter Piet Janssen is lid van Schrijvers tussen de kassen. Dit is een vereniging van schrijvers die wonen in het Westland of die nauw verbonden zijn met deze streek. Piet Jansen woont tegenwoordig in Rotterdam, maar hij is geboren en opgegroeid in Honselersdijk in het hart van het Westland.

Het gedicht 'Heimwee naar de ijstijd' is voor het eerst gepubliceerd op de website van Schrijvers tussen de kassen. De auteur stuurde ons per mail een nieuwe versie van het gedicht met enkele kleine wijzigingen. Dat is de versie die je hierboven kunt lezen.


AANMELDEN NIEUWSBRIEF


Gerelateerd: