Gedicht van Vondel – 3

Het overgrote deel van zijn leven woonde Joost van den Vondel (1587 – 1679) in Amsterdam. Zijn volgende prachtige gedicht gaat over zijn woonplaats:

OP AMSTELREDAM

Aan d’Aemstel, en aan ’t Y, daar doet zich heerlijk oopen
Zy, die, als Keizerin, de kroon draagt van Europe
Amstelredam, die ’t hooft verheft aan ’s hemels as,
En schiet, op Plutoos borst, haar wortels door ’t moeras.
Wat watren worden niet beschaduwt van haer zeilen?
Op welcke marcten gaet sy niet haar waaren veilen?
Wat volcken zietse niet beschijnen van de maan;
Zy die zelf wetten stelt den ganschen Oceaan?
Zy breit haar vleugels uit, door aanwas veler zielen,
En sleept de weerelt in, met overlade kielen.
Welvaren blijft haar erf, soo lang de priesterschap
Den Raadt niet overheert, en blindthockt door de kap.

Over dit gedicht van Vondel

Dit gedicht van Vondel over Amsterdam is in de eerste plaats een eerbetoon aan de stad, maar door de laatste twee regels is het gedicht ook een politiek statement.

In het werk van Joost van den Vondel komt het wel vaker voor dat een gedicht met een eerbetoon aan iets of iemand ook een politieke lading heeft. Zijn beroemde gedicht over de wandelstok van Johan van Oldenbarnevelt is daarvan ook een mooi voorbeeld.

Amsterdam rond 1660 met op de achtergrond het nieuwe stadhuis in aanbouw (tegenwoordig het Paleis op de Dam).
Amsterdam rond 1660 geschilderd door Gerrit Adriaenszoon Berckheyde (1638 – 1698).
Op de achtergrond zie je het nieuwe stadhuis in aanbouw (tegenwoordig het Paleis op de Dam).

Gerelateerd:

Gedicht van Vondel 1 – KINDER-LYCK
Gedicht van Vondel 2 – Het Stockske van Joan van Oldenbarnevelt, Vader des Vaderlants
Gedicht van Vondel 4 – Aen de Beurs van Amsterdam


Bronnen:

Bovenstaande gedicht van Joost van den Vondel hebben wij overgenomen uit:

Dr. Victor E. van Vriesland, 1979, Spiegel van de Nederlandse Poëzie, Elfhonderd tot negentienhonderd, Amsterdam: Meulenhoff Nederland bv


AANMELDEN NIEUWSBRIEF


GEDICHTENBUNDELS

Zoekt u een gedichtenbundel? Kijk eens in onze webshop.