Kwatrijnen van Constantijn Huygens

Het kwatrijn was voor de 17e eeuwse dichter Constantijn Huygens een van zijn meest favoriete dichtvormen. Hieronder vind je enkele aansprekende kwatrijnen van zijn hand:

Zandloper
Al tegen stroom
Hamer
Gebroken taal


Zandloper

De tijden waren boos, en zijn ‘t, en zullen ‘t wezen;
‘k zie geen verandering ter wereld voor de hand.
Keer om uw tijd-gelas, het schijnt wat een nieuw wezen;
maar ‘t loopt gelijk het liep, en ‘t is al ‘tzelfde zand.


Al tegen stroom

Gij vraagt, hoe ik zo veel gedicht heb, en geschreven,
door al de bezigheid waar men mij lang in zag?
Wil de mens niet altoos al wat hij niet en mag?
Had ik meer tijd gehad, ik had veel min bedreven.


Hamer

Een kort woord, snel en fel gesproken, heeft meer kracht,
dan een lang zwaar bericht dat slaap’rig uitgezegd wordt.
Een kleine hamer, snel gedreven, heeft meer macht
dan een zwaar ijzer dat maar op de bout gelegd wordt.


Gebroken taal

‘Dat is een grote schelm,’ sprak onze schout van Piet,
die in de boeien zat. ‘Nee, heerschap,’ zij hij, ‘niet
zo groot een schelm als gij’ (hier hoestte hij met enen
en snoot en spuwde eens) ‘mij lichtelijk mocht menen.’


Bronvermelding

Bovenstaande kwatrijnen van Constantijn Huygens hebben wij overgenomen uit:

Constantijn Huygens, 1984, Dromen met open ogen; Een keuze uit de gedichten, Amsterdam: Querido’s Uitgeverij B.V.


Gerelateerd:

Gedichten van andere dichters

Light verse-gedicht van Constantijn Huygens

Sonnet van Constantijn Huygens


Andere 17e eeuwse dichters:

Joost van den Vondel

P.C. Hooft


AANMELDEN NIEUWSBRIEF


GEDICHTENBUNDELS