Liefdesgedicht van Guido Gezelle


Dien Avond en die Rooze

'k Heb menig uur bij u
   gesleten en genoten,
en nooit en heeft een uur met u
   me een enklen stond verdroten.
'k Heb menig menig blom voor u
   gelezen en geschonken,
en, lijk een bie, met u, met u,
   er honing uit gedronken;
maar nooit een uur zoo droef om u,
   wanneer ik scheiden moste,
als de uur wanneer ik dicht bij u,
   dien avond, neêrgezeten,
u spreken hoorde en sprak tot u
   wat onze zielen weten.
Noch nooit een blom zoo schoon, van u
   gezocht, geplukt, gelezen,
als die dien avond blonk op u,
   en mocht de mijne wezen!
Ofschoon, zoo wel voor mij als u,
   – wie zal dit kwaad genezen? –
een uur bij mij, een uur bij u
   niet lang een uur mag wezen;
ofschoon voor mij, ofschoon voor u,
   zoo lief en uitgelezen,
die rooze, al was 't een roos van u,
   niet lang een roos mocht wezen,
toch lang bewaart; dit zeg ik u,
   't en ware ik 't al verloze,
mijn hert drie dierbre beelden, u,
   dien avond – en – die rooze!

Guido Gezelle, 1 november 1858


BOEKEN VAN GUIDO GEZELLE


 

Over het gedicht

De Vlaamse dichter Guido Gezelle schreef bovenstaande gedicht voor Eugene van Oye. Dit was een leerling van Guido Gezelle toen hij lesgaf aan het Klein Seminarie in Roeselare. Een keer gaf Eugene een roos aan zijn leermeester. Dat was voor Guido Gezelle aanleiding voor dit gedicht.

Het gedicht heeft de stijl en de toon van een liefdesgedicht. De lezer kan daardoor gaan denken, dat er een amoureuze relatie bestond tussen Guido Gezelle en Eugene van Oy, maar wij moeten uitkijken voor een al te autobiografische interpretatie. Wij weten dat Eugene aan Guido Gezelle een roos gaf en dat dit de inspiratie was voor het gedicht. De rest is speculatie.

Bovenstaande hoeft echter niemand ervan te weerhouden, om dit gedicht voor Valentijn te gebruiken. Opzichzelfstaand is de tekst namelijk zeer geschikt als liefdesgedicht.


Bronvermelding:
Bovenstaande gedicht hebben wij overgenomen uit:
Guido Gezelle, 1953, Gedichten, Utrecht/Antwerpen: Uitgeverij Het Spectrum


AANMELDEN NIEUWSBRIEF


Gerelateerd: