Rouwgedicht Tonny Hollanders: Vraag


Vraag

De enquête vraagt:
heeft u kinderen?
JA schrijven
leest als een leugen
NEE vinken
voelt ook als niet waar

Ben je nog wel moeder
als je kind er niet meer is?

Tonny Hollanders


POËZIE koop je bij BOL.COM


Over het gedicht

Het gedicht Vraag van Tonny Hollanders werd oorspronkelijk gepubliceerd in de bundel Van het Oosterdok 2017, maar in die versie stonden in de eerste strofe vijf meer versregels. In deze vijf extra versregels bracht de dichter haar pijn en verdriet tamelijk expliciet onder woorden.

Voor publicatie op Poezieverrijkt.nl heeft dichter Tonny Hollanders besloten om deze minder sterke regels uit het gedicht te verwijderen. Het resultaat is een heel beknopt gedicht zonder enig sentimenteel woord, maar waar de lezer het verdriet en de ontreddering kan voelen in de witregel tussen de twee strofen.

Om in een zo’n ontzettend persoonlijk gedicht toch radicaal hele versregels te schrappen, getuigt van moed en vakmanschap. De redactie van Poezieverrijkt.nl heeft hier grote bewondering voor.


AANMELDEN NIEUWSBRIEF


Gerelateerd