Sonnet van Robin Veen


Ooit

Uit grijze wolken sijpelt vaag een stem;
de weerklank van een miezerig bestaan.
Je ziet de mensen snel hun kraag op slaan.
Ze kijken schichtig weg, negeren hem.

De man ontwijkt ternauwernood een tram.
Hij heeft zich aan de drank te goed gedaan.
Behoedzaam klampt hij je gevoelens aan.
“Ik ken jouw soort,” zegt hij opeens met klem.

“Ik ken jou met je achterlijke hoed.
Je vindt jezelf zo onweerstaanbaar goed
als je jezelf verliest in de lyriek

voor zaaltjes met een man of vijf publiek.”
Zijn gore adem slaat in je gezicht.
“Ik ken jou. Ik schreef zelf ooit dit gedicht.”

Robin Veen


Over het gedicht

Het sonnet Ooit las Robin Veen voor tijdens het Penrose Poëziefestival op zondag 13 augustus 2017. Het Penrose Poëziefestival is ontstaan uit de gedachte dat poëzie overal zou kunnen gedijen. Daarom wordt het Penrose Poëziefestival iedere keer georganiseerd op een locatie waar je geen poëzie zou verwachten. Op 13 augustus 2017 vond het festival bijvoorbeeld plaats in een oude atoomschuilkelder onder het Vondelpark in Amsterdam.

Robin Veen
Robin Veen tijdens het Penrose Poëziefestival op 13 augustus 2017 in Amsterdam.

Gerelateerd:


AANMELDEN NIEUWSBRIEF


Bundels van bekende sonnettenschrijvers

Het sonnet is één van de populairste dichtvormen in de Europese literatuur. Hieronder vind je een aantal publicaties van bekende sonnettenschrijvers. Sommige bundels bestaan volledig uit sonnetten en in andere bundels staan er naast sonnetten ook gedichten in andere dichtvormen.