Liefdesgedicht P.C. Hooft: Gezwinde grijsaard


Gezwinde grijsaard die op wakk’re wieken staag
de dunne lucht doorsnijdt, en zonder zeil te strijken
altijd vaart voor de wind, en ieder na laat kijken,
doodsvijand van de rust, die woelt bij nacht bij daag;

onachterhaalb’re Tijd, wiens hete honger graag
verslokt, verslindt, verteert al wat er sterk mag lijken,
en keert en wendt en stort staten en koninkrijken,
voor iedereen te snel: hoe valt gij mij zo traag?

Mijn lief, sinds ik u mis, verdrijf ik met mishagen
de schoorvoetige tijd, en tob de lange dagen
met arbeid avondwaards. Uw afzijn valt te bang

en mijn verlangen kan den Tijdgod niet bewegen,
maar ’t schijnt verlangen daar zijn naam van heeft gekregen,
dat ik de tijd, die ik verkorten wil, verlang.

P.C. Hooft (1581 – 1647)

Schilderij 'Dansend paar' van Gerard ter Borch (1617-1681)

Schilderij ‘Dansend paar’ van Gerard ter Borch (1617-1681)


BOEKEN VAN P.C. HOOFT


Over het gedicht

Bovenstaand liefdesgedicht van de zeventiende-eeuwse dichter P.C. Hooft is een sonnet. Het sonnet is sinds eeuwen de populairste dichtvorm voor liefdesgedichten. In het gedicht maakt P.C. Hooft gebruik van het stijlfiguur personificatie.


TIP: De beste uitgave met poëzie van P.C. Hooft is zonder twijfel: P.C. Hooft, De gedichten. Het is geen goedkoop boek, maar het is wel een uitgave waar jij jaren plezier van zult hebben.


Gerelateerd:


AANMELDEN NIEUWSBRIEF


Bundels van bekende sonnettenschrijvers

Het sonnet is één van de populairste dichtvormen in de Europese literatuur. Hieronder vind je een aantal publicaties van bekende sonnettenschrijvers. Sommige bundels bestaan volledig uit sonnetten en in andere bundels staan er naast sonnetten ook gedichten in andere dichtvormen.