Liefdesgedicht van P.C. Hooft


'Mijn lief, mijn lief, mijn lief.' Zo sprak mijn lief mij toe,
dewijl mijn lippen op haar lieve lipjes weidden.
De woordjes alle drie, wel klaar en wel bescheiden,
vloeiden mijn oren in, en roerden ('k weet niet hoe)

al mijn gedachten om, staag malend, nimmer moe;
die 't oor mistrouwden en de woordjes wederleiden.
Dies ik mijn vrouwe bad mij klaarder te verbreiden
haar onverwachte reên; en zij verhaald' het doe.

O rijkdom van mijn hart, dat overliep van vreugden!
Bedoven viel mijn ziel in haar vol hart van deugden.
Maar toen de morgenstar nam voor den dag haar wijk

is, met de klare zon, de waarheid droef verrezen.
Hemelse goôn, hoe komt de schijn zo na aan 't wezen,
het leven droom, en droom het leven zo gelijk?

P.C. Hooft (1581 – 1647)


 


LEESTIP

In De gedichten zijn alle gedichten van P.C. Hooft verzameld in één handzame bundel.
TIP: In de bundel Ik heb de liefde lief staan heel veel mooie liefdesgedichten van beroemde dichters.

Over het gedicht

Het klassieke thema voor een sonnet is de liefde. Ook de beroemde zeventiende eeuwse dichter P.C. Hooft heeft voor een aantal liefdesgedichten het sonnet als dichtvorm gekozen. Bovenstaande liefdesgedicht van P.C. Hooft is hiervan een mooi voorbeeld.


BOEKEN VAN P.C. HOOFT


Gerelateerd:


AANMELDEN NIEUWSBRIEF


Bundels van bekende sonnettenschrijvers

Het sonnet is één van de populairste dichtvormen in de Europese literatuur. Hieronder vind je een aantal publicaties van bekende sonnettenschrijvers. Sommige bundels bestaan volledig uit sonnetten en in andere bundels staan er naast sonnetten ook gedichten in andere dichtvormen.