Missie en visie

Het online concept Poëzie verrijkt het leven is meer dan een website met bijbehorende Social Media en digitale nieuwsbrief. Wij hebben een missie die is gebaseerd op een duidelijke visie.

Missie

Het leven van zoveel mogelijk Nederlandstaligen verrijken met positieve poëziebeleving.

Visie

Net als alle andere kunstvormen kent poëzie de potentie om het leven van mensen te verrijken door middel van een esthetische ervaring. Bij elke kunstvorm krijgt deze esthetische ervaring een eigen vorm. De esthetische ervaring van poëzie beleven is anders dan bijvoorbeeld een roman lezen, een muziekstuk beluisteren of naar een kunstwerk kijken.

Nu erkennen wij dat er in het huidige maatschappelijk speelveld een aantal drempels bestaan die een meerderheid van Nederlandstaligen ervan weerhoudt om met enige frequentie te genieten van poëzie. In de eerste plaats kampt de poëzie met het imago van moeilijk, ontoegankelijk en saai. Dit vooroordeel wordt in stand gehouden door de wijze waarop de klassieke massamedia (kranten, televisie en radio) en het middelbaar onderwijs aandacht besteden aan poëzie. Sowieso besteedt de massamedia weinig aandacht aan poëzie en ook in het literatuuronderwijs op de middelbare school is poëzie het ondergeschoven kindje.

Aan de andere kant is er niet direct reden voor pessimisme, want volgens een marktonderzoek uit juli 2015 van GfK in opdracht van de KVB-SMB komt 29% van de Nederlanders weleens in aanraking met poëzie. Daarbij speelt het internet een steeds belangrijker rol, want 15% van de mensen leest weleens een gedicht van internet. Daarnaast leest 12% van de mensen weleens een dichtbundel van een specifieke dichter en 5% leest gedichten uit bloemlezingen.

Volgens een onderzoek van Universiteit van Utrecht uit 2017 blijkt zelfs dat 96% van de Nederlanders weleens in aanraking komt met poëzie. De verklaring van het verschil met het cijfer van de KVB-SMB is dat de Universiteit van Utrecht ook heeft gekeken naar momenten waarop mensen naar poëzie luisteren (bijv. tijdens uitvaart of huwelijk) terwijl de KVB-SMB voornamelijk beperkt tot poëzie lezen.  

Echter als wij kijken naar hoeveel mensen vaker dan één keer per maand een dichtbundel lezen, dan duikelt het percentage naar beneden naar een schamele 2%. Ter vergelijking: in Nederland leest 26% van de mensen minimaal één keer per maand een literaire roman.

Bij Poëzie verrijkt het leven willen wij dat mensen vaker hun leven gaan verrijken met de specifiek esthetische ervaring die alleen de poëzie kan bieden. Hiervoor hebben wij een online totaalconcept ontwikkeld gebaseerd op toegankelijkheid, kwaliteit en vindbaarheid.