Wat is een kwatrijn?

Definitie van kwatrijn

Een kwatrijn is een gedicht of een strofe in een gedicht van vier regels en met meestal twee rijmklanken.


Toelichting definitie kwatrijn

Het rijmschema van een kwatrijn is bij voorkeur abab of aaba, maar andere rijmschema's komen ook vaak voor.

Naast kwatrijn als dichtvorm, gebruiken wij de term kwatrijn ook vaak om een vierregelige strofe binnen een gedicht aan te duiden. Zo bestaat een klassiek sonnet uit twee kwatrijnen en twee terzinen (strofe van drie regels).

Wanneer wij met kwatrijn de dichtvorm bedoelen, dan geldt naast de bovengenoemde vormeigenschappen, ook een inhoudelijk richtlijn: een kwatrijn heeft meestal een min of meer filosofische inhoud. Dit betekent overigens niet dat een kwatrijn geen humor kan bevatten. Door zijn beknoptheid is het kwatrijn ook uitstekend geschikt voor een puntdicht.

TIP: Dichten doe je zo
Wil jij leren goede gedichten te schrijven? Dan is Dichten doe je zo een absolute aanrader.

Voorbeeld van een kwatrijn

Hoewel het kwatrijn als dichtvorm al bestaat sinds de oudheid, heeft het binnen de Nederlandse poëzie nooit een grote populariteit genoten. Toch zijn er binnen het Nederlands taalgebied voldoende dichters die, naast andere dichtvormen, ook kwatrijnen hebben geschreven.

Voor de productieve 17e eeuwse dichter Constantijn Huygens was het kwatrijn zelfs een van zijn meest geliefde dichtvormen. Wij publiceren hieronder als voorbeeld een kwatrijn van deze interessante dichter.

Zandloper

De tijden waren boos, en zijn 't, en zullen 't wezen;
'k zie geen verandering ter wereld voor de hand.
Keer om uw tijd-gelas, het schijnt wat een nieuw wezen;
maar 't loopt gelijk het liep, en 't is al 'tzelfde zand.

Constantijn Huygens (1596 - 1687)


Bronvermelding:

Bovenstaande kwatrijn van Constantijn Huygens hebben wij overgenomen uit:

Constantijn Huygens, 1984, Dromen met open ogen; Een keuze uit de gedichten, Amsterdam: Querido's Uitgeverij B.V.


Gerelateerd:

Gedichten

Kwatrijnen van Constantijn Huygens


AANMELDEN NIEUWSBRIEF