Wat is een liefdesgedicht?

Definitie liefdesgedicht

Een liefdesgedicht is een gedicht met de liefde als hoofdthema.


Toelichting definitie liefdesgedicht

In een liefdesgedicht kan ieder aspect van de liefde een rol spelen. Traditioneel gaat een liefdesgedicht vaak over verlangen. Een voorbeeld is het volgende middeleeuws liefdesgedicht:

Ghequetst ben ic van binnen,
doorwont mijn hert so seer,
van uwer ganscher minnen
ghequestst so lanc so meer.
Waer ic mi wend, waer ik mi keer,
ic en can gherusten dach noch nachte;
waer ic my wend, waer ic mi keer,
ghi sijt alleen in mijn ghedachte.

Anoniem (14e eeuw)

Vrij vertaald naar modern Nederlands luidt dit gedicht ongeveer als volgt:

Gekwetst ben ik van binnen,
doorwond mijn hart zo zeer
van jouw hele beminnen
gekwetst zo lang zo meer.
Waar ik mij wend, waar ik mij keer,
ik kan rusten noch bij dag noch bij nachten;
waar ik mij wend, waar ik mij keer,
alleen jij bent in mijn gedachten.1

LEESTIP: Ik heb de liefde lief
Een prachtig Valentijnscadeau is Ik heb de liefde lief met de mooiste liefdesgedichten uit de Nederlandse literatuur.


Ook de liefdesgedichten van Herman Gorter, hoe modern ook in vorm, zijn traditioneel in die zin dat verlangen vaak het hoofdthema is (bijv. gedicht Zie je, ik hou van je).

Echter een liefdesgedicht gaat lang niet altijd over verlangen. Vooral bij moderne dichters zie je een bredere benadering rondom het thema liefde. Een liefdesgedicht kan bijvoorbeeld ook gaan over hoe twee mensen de liefde weten te herwinnen (bijv. gedicht Half open jas van Kees Godefrooij) of hoe een liefde eindigt (bijv. gedicht Het zwijgen voorbij van Frans Terken) of over een ander aspect van liefde.

Vorm van een liefdesgedicht

Een liefdesgedicht kent geen vaste vorm. In principe is vrijwel iedere dichtvorm geschikt voor een liefdesgedicht.

Echter wel zien wij dat sinds eeuwen vooral de dichtvorm sonnet heel populair is voor liefdesgedichten. Een voorbeeld zijn de prachtige liefdessonnetten van P.C. Hooft (bijv. gedicht 'Mijn lief, mijn lief, mijn lief').

Liefdesgedicht versus valentijnsgedicht

Een liefdesgedicht is niet hetzelfde als een valentijnsgedicht. Zoals wij hierboven al aangaven, kan ieder aspect van de liefde het onderwerp zijn voor een liefdesgedicht.

Voor een valentijnsgedicht gelden veel strengere regels met betrekking tot de inhoud. Een valentijnsgedicht is immers bedoeld om op poëtische wijze jouw liefde te uiten aan jouw geliefde. Daarom zijn traditionelere liefdesgedichten vaak meer geschikt als valentijnsgedicht.


Gerelateerd:


AANMELDEN NIEUWSBRIEF1) Vertaling is van Robin Kerkhof, hoofdredacteur van Poëzie verrijkt het leven.