Wat is een limerick?

Definitie van limerick

Een limerick is een puntdicht met een aantal strenge eisen op het gebied van vorm en inhoud.


Toelichting definitie limerick

Een limerick is in de eerste plaats een puntdicht. Dat wil zeggen dat een limerick een kort gedicht is met een min of meer komische inhoud. Bij een limerick bestaat de komische inhoud primair uit een pointe of uitsmijter aan het eind van het gedicht.

Verder kent de dichtvorm limerick een aantal richtlijnen met betrekking tot het aantal regels, het metrum en het rijmschema. Wat dat betreft lijkt de limerick op de ollekebolleke. Ook een ollekebolleke is een puntdicht dat is gebonden aan strenge regels.

TIP: Dichten doe je zo
Wil jij een goede dichter worden? Dan is Dichten doe je zo een absolute musthave.


Regels voor een limerick

De dichtvorm limerick kent een aantal regels op het gebied van vorm, klank en inhoud.

Vorm
Een limerick bestaat altijd uit 5 regels.

Klank
Een limerick kent een voorgeschreven rijmschema en een min of meer vast metrum:

 • het rijmschema is:
  aabba
 • het metrum is:
  ∪ — ∪ ∪ — ∪
  ∪ — ∪ ∪ — ∪
  ∪ — ∪ ∪ —
  ∪ — ∪ ∪ —
  ∪ — ∪ ∪ — ∪

Het rijmschema is in deze heilig, maar veel limericks wijken wel enigszins af van bovengenoemde metrum.

Inhoud
De dichtvorm limerick kent de volgende inhoudelijke regels:

 • Een limerick is humoristisch bedoeld met de pointe of uitsmijter in de laatste regel.
 • In de eerste regel van een limerick wordt meestal een mens of dier geïntroduceerd in combinatie met een plaatsnaam.

Ten slotte is een limerick vaak dubbelzinnig en soms zelfs ronduit plat. Daar is niks mis mee. In tegenstelling tot veel andere poëzie geldt platte humor bij een limerick juist als een aanbeveling.

Voorbeeld van een limerick

Het volgende korte gedicht van literator Robin Kerkhof is een mooi voorbeeld van een limerick:

Een slager uit Assen
hoort hoerige passen.
Hij kijkt op en fluit.
Zijn hand schiet nu uit.
Hij kan niet meer plassen.

Robin Kerkhof


Gerelateerd:

Gedichten
Wat is een dichtvorm?


AANMELDEN NIEUWSBRIEF