Wat is een puntdicht?

Definitie van een puntdicht

Een puntdicht is een kort gedicht met een komische inhoud.

Toelichting definitie puntdicht

Merk op hoe ruim deze dichtvorm kan zijn. De enige beperking met betrekking tot vorm, is dat het gedicht kort moet zijn, maar wat is kort? De enige beperking met betrekking tot inhoud is, dat het gedicht komisch moet zijn, maar wat is komisch?

Met betrekking tot lengte, zouden wel iets van grenzen kunnen suggereren: een kwatrijn of korter is altijd goed en een sonnet is altijd te lang. Over alles daartussen is discussie mogelijk.

Met betrekking tot humor zie je in de praktijk dat twee komische stijlfiguren vaak in puntdichten voorkomen:

  • Woordspeling: De dichter speelt met de dubbele betekenis van een woord.
  • Pointe: Een onverwachte, komische wending tegen het eind van een gedicht.

TIP: Dichten doe je zo
Wil jij een goede dichter worden? Dan is Dichten doe je zo een absolute aanrader.

Voorbeeld puntdicht met woordspeling

Voorbeeld van een puntdicht met een woordspeling is de volgende haiku van de bekende Vlaamse haikudichter Luk Gybels:

brood op de plank
het roodborstje pikt het niet
menig musje wel

De dichter speelt hier met de meerdere betekenissen van het werkwoord 'pikken'. Enerzijds betekent 'het roodborstje pikt het niet', dat het roodborstje het brood niet met zijn snavel van de plank opraapt en anderzijds betekent 'het rood borstje pikt het niet', dat het roodborstje de situatie niet accepteert.

Voorbeeld puntdicht met een point

Voorbeeld van een puntdicht met een pointe is de volgende twicht van literator Robin Kerkhof. De regel met de pointe hebben wij hierin vet gemaakt:

Liefdesverdriet

De bart in zwart
verliest zijn hart
aan de vrouw
in blauw.

Hij zingt een lied,
maar zij wil hem niet.


Gerelateerd:


AANMELDEN NIEUWSBRIEF