Privacy verklaring

Ons moederbedrijf KerCor is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

KerCor
Achillesstraat 21/2
1076 PT Amsterdam
+31 6 343 67 141

De functionaris die bij ons verantwoordelijk is voor ons privacybeleid is Robin Kerkhof.
Robin Kerkhof is te bereiken via info@robinkerkhof.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt:

 • Nieuwsbrief: Wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, dan beschikken wij in ieder geval over uw e-mail adres. Bij het aanmelden kunt u ook uw voor- en achternaam doorgeven. Dit is echter niet verplicht.
 • Website: Wanneer u pagina’s van Poezieverrijkt.nl bezoekt, dan verzamelen wij anonieme gegevens over:
  • uw activiteiten op onze website,
  • uw locatie
  • uw internetbrowser
  • welk soort device u gebruikt
  • uw clicks op onze Bol.com-advertenties

Wij hebben onze systemen zo ingericht, dat wij de persoonsgegevens die wij bezitten in verband met de nieuwsbrief niet kunnen combineren met de gegevens over uw activiteiten op onze website.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@poezieverrijkt.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Analyseren van uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren.
 • Genereren van advertentie-inkomsten:
  Wanneer u op een Bol.com-advertentie klikt op Poezieverrijkt.nl, dan delen wij deze informatie met Bol.com door middel van een cookie. Wanneer u vervolgens iets koopt bij Bol.com ontvangen wij een klein deel van de verkoopprijs (3% – 8%).

Geautomatiseerde besluitvorming

Poezieverrijkt.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Poëzie verrijkt het leven) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • E-mail, voornaam en achternaam: Wij bewaren deze gegevens tot het moment dat u zich afmeldt voor onze nieuwsbrief. Wanneer wij besluiten te stoppen met het verzenden van de nieuwsbrief, dan zullen wij alle eerder genoemde gegevens op dat moment verwijderen.
 • Analytics: Wij hanteren een bewaartermijn van maximaal 2 jaar voor de gegevens die wij gebruiken voor het analyseren van het gebruik van Poezieverrijkt.nl.
 • Advertentieinkomsten: De cookie van onze advertentiepartner Bol.com is 5 dagen actief.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verstrekken uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Poezieverrijkt.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies (Bol.com). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

Poezieverrijkt.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Daarnaast plaatsen we een cookie om geanonimiseerd te meten welke pagina’s u op onze website bezoekt en hoe u over onze website navigeert. De gegevens die wij op deze manier verzamelen gebruiken wij om onze website verder te verbeteren.

Ten slotte plaatsen we een cookie wanneer u klikt op een van onze Bol.com-advertenties. Deze cookie bevat gegevens over op welke advertentie u precies heeft geklikt, wanneer u dat heeft gedaan en een automatisch gegenereerd uniek ID. Wanneer u vervolgens iets koopt bij Bol.com dan kan Bol.com de verkoop terugleiden naar de advertentie op onze website. Wij ontvangen vervolgens een deel van de verkoopprijs (3% – 8%).

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

 • Cookie: Googly Analytics
  Functie: Analytische cookies die websitebezoek meten
  Bewaartermijn: 2 jaar
 • Cookie: Bol.com
  Functie: Herleiden verkoop op Bol.com naar advertentie op Poezieverrijkt.nl
  Bewaartermijn: 5 dagen
 • Cookie: YouTube
  Functie: Bijhouden hoe vaak een video wordt bekeken
  Bewaartermijn: 2 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u doen door een mail te sturen naar info@poezieverrijkt.nl.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, kunnen wij u vragen om een kopie van uw identiteitsbewijs te overleggen. Maak ter bescherming van uw privacy in deze kopie zwart:

 • uw pasfoto,
 • MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
 • paspoortnummer en
 • Burgerservicenummer (BSN)

Wilt u gebruikmaken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@poezieverrijkt.nl. Poëzie verrijkt het leven zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Poëzie verrijkt het leven neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@poezieverrijkt.nl